spalio
01 d.
Ketvirtadienis, 18:00, Simfoninė muzika

Lietuvos valstybės muzikos mokyklos (dabar – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija) įkūrimo 100-mečiui paminėti

spalio
01d.

Lietuvos valstybės muzikos mokyklos (dabar – Kauno Juozo Gruodžio konservatorija) įkūrimo 100-mečiui paminėti

Ketvirtadienis, 18:00 / Simfoninė muzika
Bilietai

Koncertas rengiamas bendradarbiaujant su Kauno J. Gruodžio konservatorija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos nacionaline filharmonija

XX a. pirmieji dešimtmečiai Lietuvos politinėje ir kultūrinėje istorijoje buvo gausūs įsimintinų įvykių, kurių svarbiausias 100-mečio sukaktis pastaruoju metu pasitinkame kone kasmet. Muzikos istorijos kontekste minėjome dviejų Lietuvos kompozitorių korifėjų – Juliaus Juzeliūno (1916) ir Eduardo Balsio (1919) 100-mečio sukaktis. O prie Steigiamojo Seimo 100-mečio minėjimo itin prasmingai prisišlieja lietuviškos muzikos mokyklos sukaktis. Po to, kai Juozas Naujalis 1919 m. Kaune įkūrė muzikos mokyklą, jau po metų, 1920-aisiais, ši įstaiga buvo suvalstybinta. Iš valstybės muzikos mokyklos kildiname didžiąją dalį XX a. lietuviškų profesionaliosios muzikos mokymo tradicijų. Vėliau mokykla buvo perorganizuota į Kauno konservatoriją, kuri tapo pagrindu būsimai Lietuvos muzikos ir teatro akademijai.

Minint šią sukaktį Filharmonijos scenoje skamba lietuvių kompozitorių muzika, kurią atlieka įvairiai su Kauno J. Gruodžio konservatorija susiję menininkai (čia įgiję muzikos išsilavinimą ar su šia konservatorija siejantys savo profesinę veiklą) – dainininkas Merūnas Vitulskis, pianistas Motiejus Bazaras, obojininkas Viktoras Palejus, akordeonininkas Laimonas Salijus.

Skip to content