Dokumentai

Viešieji pirkimai

Pradedami pirkimai

Data Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Numatoma pirkimo sutarties kaina / Pirkimo sutarties kaina Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus (jei žinoma) Pastabos
2016/11/04 test Apklausa žodžiuSVPT 17 punktas

Nustatyti laimėtojai ir pasirašytos sutartys

Data Pirkimo objektas Pirkimo būdas Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas Laimėjusio dalyvio pasirinkimo priežastys Numatoma pirkimo sutarties kaina / Pirkimo sutarties kaina Pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus (jei žinoma) Pastabos
2016/11/02 testas Apklausa raštuSVPT 15 ir 16 punktai testinis Mažiausia kaina 1 ne nėra
Skip to content