spalio
01 d.
Penktadienis, 18:45, Vokalinė muzika

VARGONININKO, CHORVEDŽIO, KOMPOZITORIAUS PRANCIŠKAUS BEINARIO (1921–2021) 100-MEČIO MINĖJIMAS

spalio
01d.

VARGONININKO, CHORVEDŽIO, KOMPOZITORIAUS PRANCIŠKAUS BEINARIO (1921–2021) 100-MEČIO MINĖJIMAS

Penktadienis, 18:45 / Vokalinė muzika

Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje

18:00 – šv. Mišios
18:45 – koncertas

Minėdamas P. Beinario šimtmetį Kauno valstybinis choras, bendradarbiaudamas su kompozitoriaus dukra, žinoma chorvede Danguole Beinaryte, parengė programą, atspindinčią platų įvairiapusio menininko kūrybos spektrą. Šv. Mišių ir po jų vyksiančio koncerto metu skambės P. Beinario autoriniai kūriniai, leisiantys prisiminti ir pagerbti prieš šimtą metų gimusią legendinę Lietuvos sakralinės muzikos pasaulio asmenybę.

Lygiai prieš šimtą metų, 1921 m. spalio 1 d., gimęs PRANCIŠKUS BEINARIS – tikra Kauno ir visos Lietuvos bažnytinės muzikos legenda. Vertinant pagal to meto aplinkybes, kai išgyvenimą lėmė prisitaikymas, kompromisai, nuolankumas valdžios veiksniams, jo muzikinės veiklos kelias atrodo daugiau nei išmintingas. Dar karo metais Šiauliuose jis pradėjo kurti giesmes, vargonininkavo pamaldose. Jaunystės draugo, būsimo žymaus kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno pakviestas atvyko iš Šiaulių į Kauną studijuoti konservatorijoje. 1948 m. buvo pakviestas į Kauno arkikatedrą baziliką, kur, tęsdamas Juozo Naujalio liniją, darbavosi visą likusį gyvenimą,. P. Beinaris tarsi peržengė lūžio ribą, atstovaudamas kažkokiai keistai išimčiai muzikos gyvenime („tai tolygu muziko savižudybei“ – Juozo Gruodžio žodžiai apie vargonininko darbą, pasakyti J. Juzeliūnui patariant užmiršti pradėtą vargonininko kelią ir pasirinkti kompozitoriaus profesiją). P. Beinaris taip ir liko nepajudinamas, neįtikėtinai ramiai suderinęs neįmanomus dalykus: oficialų vargonų derintojo ir konservatorijos koncertmeisterio darbą su vargonavimu pamaldoms, vadovavimu bažnyčios chorui bei religinės muzikos kūryba. Ilgą laiką jis buvo vienintelis vargonų meistras Lietuvoje, tarsi budėjo prie gęstančios bažnytinės muzikos atgimimo ugnies. Apie P. Beinario kūrybinę drąsą liudija su Kauno arkikatedros bazilikos choru parengti ir atlikti ryškiausi religiniai stambios formos kūriniai, slaptos koncertinės kelionės po Lietuvos bažnyčias, dainos, kurtos tuo metu nepageidaujamo poeto Bernardo Brazdžionio tekstais. Jo kūrybingumas agresyvios ideologijos laikais tryško nesulaikoma versme: sukurta daugiau nei 100 kūrinių: giesmės, mišios, kantatos, dainos chorams ir solistams, muzika vargonams ir orkestrui. Šis iškilus Lietuvos šviesuolis, išlikęs muzikiniu švyturiu net sunkiausiais laikais, simbolizuoja savotišką mūsų „prisikėlimo kodą“ – Lietuvos valstybės kelio ir dvasinių vertybių tęstinumą.

Projektą finansuoja:
LR Kultūros ministerija

Įėjimas į renginį tik su Galimybių pasu, ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu arba kitais Galimybių paso kriterijų atitikimą įrodančiais dokumentais (vaikams iki 16 m. amžiaus negalioja). Viso renginio metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias medicinines kaukes ar respiratorius ir laikytis saugaus atstumo. Asmenų, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), prašome į renginį nevykti. Organizatoriai turi teisę neįleisti lankytojų, kuriems pasireiškia minėti požymiai.

Skip to content