spalio
13 d.
Sekmadienis, 17:00, Kamerinė muzika

STANISLOVO MONIUŠKOS 200-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI „DAINOS TARP VILIJOS IR NEMUNO“

spalio
13d.

STANISLOVO MONIUŠKOS 200-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI „DAINOS TARP VILIJOS IR NEMUNO“

Sekmadienis, 17:00 / Kamerinė muzika
Bilietai

Mažojoje salėje

Mecosopranas Rita Novikaitė ir pianistė Šviesė Čepliauskaitė dar kartą susivienijo bendram kūrybiniam projektui, o jų scenos partneris šį vakarą – baritonas iš Rusijos Dmitrijus Grinikhas. Atlikėjai paruošė programą, skirtą lenkų kompozitoriaus ir dirigento, vieno ryškiausių romantizmo muzikos kūrėjų Europoje – Stanislovo Moniuškos 200-osioms gimimo metinėms paminėti.

S. Moniuška 18 savo aktyvios kūrybos ir kultūrinės bei meninės veiklos metų praleido Vilniuje ir paliko ženklių pėdsakų Lietuvos kultūros istorijoje. Jis lietuviška tematika sukūrė kantatas „Milda“, „Nijolė“, „Namų dainyną“ (6 sąsiuvinius), 4 „Aušros Vartų litanijas“, sceninių kūrinių. Gausiame S. Moniuškos kūrinių sąraše – operos, operetės, baletai, kantatos, baladės, mišios, uvertiūros, styginių kvartetai, taip pat polonezai, polkos, mazurkos ir kiti kūriniai fortepijonui, apie 300 dainų balsui ir fortepijonui pagal A. Chodzkio, A. E. Odynieco, J. I. Kraszewskio, T. Lenartowicziaus, J. Kochanowskio ir kitų žymių poetų eiles, yra sukūręs dainų ir pagal tekstus prancūzų ir vokiečių kalba. Muzika romantiška, lyriška, grindžiama lenkų ir lietuvių muzikinio folkloro ritmais, liaudies dainų intonacijomis.

Rusijos baritonas ir dainavimo mokytojas Dmitrijus Grinikhas yra baigęs Gnesinų vardo Rusijos muzikos akademiją. Jis yra keleto tarptautinių konkursų laureatas. Nuo 2000 m. D. Grinikhas vykdo koncertinę veiklą. Jis koncertavo ne tik Maskvoje ir Sankt Peterburge, bet ir daugelyje kitų Rusijos miestų ir miestelių, taip pat užsienyje, dalyvavo daugelyje Rusijos ir kitų šalių festivalių. D. Grinikho dainavimo repertuarą sudaro XIV–XIX amžiaus muzika. Jis dažnai dalyvauja vargonų muzikos koncertuose, yra koncertavęs su simfoniniais orkestrais, dažnai atlieka lenkų vokalinę muziką. D. Grinikhas yra Tarptautinio slavų instituto Solinio dainavimo katedros profesorius, nuo 2014 m. – Lenkijos mokytojų-dainininkų sąjungos narys, yra daugiau nei 20 mokslinių straipsnių apie vokalinės pedagogikos problemas autorius, taip pat Rusijos ir tarptautinių dainų konkursų komisijų narys.0

Aksominio balso savininkė R. Novikaitė – Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos (VDU MA) docentė, ilgą laiką dainavimo meno mokiusi Vienos (Austrija) Praynerio muzikos ir taikomųjų menų konservatorijoje. Dainininkė nuolat koncertuoja, yra sukūrusi vaidmenų Austrijos, Italijos ir Anglijos teatruose, dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose ir festivaliuose. Atlikėjos repertuare – lied žanro dainos, kamerinė muzika, oratorijų ir mišių partijos, jos įdainuotų kūrinių yra Lietuvos ir Austrijos ORF radijo fonduose, solistė yra išleidusi keletą kompaktinių kamerinės-vokalinės muzikos plokštelių.

Pianistės, VDU MA dėstytojos Š. Čepliauskaitės kūrybinėje veikloje ypatingą poziciją užima romantizmo epochos muzika. Baigusi asistentūrą-stažuotę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, atlikėja stažavosi Frederico Chopino muzikos akademijoje Varšuvoje, vėliau baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje meno aspirantūrą. Pianistė kasmet parengia keletą solinių programų, ji koncertavo ne tik daugelyje Lietuvos miestų, bet ir Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Japonijoje ir kitose šalyse. Atlikėja inicijavo muzikines-literatūrines programas „Frederic Chopin: muzika ir laiškai“, „Czesław Milosz: Neaprėpiama žemė“, „Mykolas Kleopas Oginskis: Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“, pirmoji Lietuvoje įrašė visus F. Chopino valsus.

Skip to content