rugsėjo
28 d.
Šeštadienis, 19:00, Simfoninė muzika

STANISLOVO MONIUŠKOS 200-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI „AUŠROS VARTŲ LITANIJOS“

rugsėjo
28d.

STANISLOVO MONIUŠKOS 200-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI „AUŠROS VARTŲ LITANIJOS“

Šeštadienis, 19:00 / Simfoninė muzika

KAUNO ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR POVILO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

2019 m. minime žymaus kompozitoriaus, dirigento, vargonininko, pedagogo, kultūros veikėjo Stanislovo Moniuškos (Stanisław Moniuszko) (1819–1872), gimusio Baltarusijoje, gyvenusio ir dirbusio Lietuvoje bei Lenkijoje, 200-ąsias gimimo metines.

S. Moniuška 18 metų gyveno, dirbo ir kūrė Vilniuje, kur svarbiu ankstyvuoju jo kūrybos laikotarpiu sukurtos keturios „Aušros vartų litanijos“ (I – 1843, II – 1849, III – iki 1854, IV – 1855) atskleidė ypatingą kompozitoriaus talentą. Populiarios Loreto Švč. Mergelės Marijos litanijos liturginis lotyniškas tekstas ir romantinio pobūdžio muzika – universalios savybės, dėl ko „Keturios Aušros vartų litanijos“ gali būti atliekamos bet kokioje salėje.

Kaune svečiuosiantis ir kartu su Kauno valstybiniu choru atliksiantis S. Moniuškos dvi „Aušos vartų litanijas“ Lomžos Vitoldo Liutoslavskio kamerinis filharmonijos orkestras išaugo iš į 1977 m. įkurto Lomžos kamerino orkestro ir nuo tada surengė daugiau nei tūkstantį koncertų Lenkijoje ir užsienyje bei pelnė daugybę apdovanojimų už savo meninius pasiekimus ir indėlį į muzikinės kultūros vystymąsi. Kolektyvas koncertavo su iškiliais dirigentais ir žymiais solistais, taip pat dalyvavo daugelyje prestižinių festivalių, gastroliavo Prancūzijoje, Norvegijoje, puoselėdamas lenkų kultūros tradicijas reguliariai koncertuoja Baltarusijoje ir Lietuvoje. Orkestro diskografijoje – 13 kompaktinių plokštelių, iš kurių viena 2019 m. pelnė Lenkijos muzikinės scenos „Fryderyk“ apdovanojimą, penkios pelnė nominacijas „Fryderyk“ apdovanojimams, o viena – Tarptautiniams klasikinės muzikos apdovanojimams. Lomžos Vitoldo Liutoslavskio kamerinės filharmonijos orkestras yra tarptautinio kamerinės muzikos festivalio „Sacrum et Musica“ organizatorius, taip pat koncertų ciklo „Muzikiniai Liutoslavskio vakarai “ organizatorius.

Nuo 2004 m. orkestro meno vadovas ir dirigentas yra Janas Miłoszas Zarzyckis. Jis taip pat yra Lomžos Vitoldo Liutoslavskio kamerinės filharmonijos generalinis direktorius, Varšuvos F. Chopino muzikos universiteto profesorius, tarptautinių konkursų Italijoje, Ispanijoje ir Vengrijoje laureatas, yra dirigavęs daugumai simfoninių orkestrų Lenkijoje, koncertavęs Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Nyderlanduose, Čekijoje, Rusijoje, Italijoje, Ukrainoje, Makedonijoje, JAV, Portugalijoje, Meksikoje, Norvegijoje, Belgijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje. 2008 m. Kultūros ir nacionalinio paveldo ministras dirigentui įteikė specialųjį prizą už neįkainojamą indėlį į Lenkijos muzikinę kultūrą, 2011 ir 2013 m. įteikti diplomai už išskirtinius pasiekimus puoselėjant F. Chopino palikimą, 2013 m. – medalis „Gloria Artis“ už nuopelnus kultūrai. J. M. Zarzyckis taip pat pelnė Palenkės vaivadijos maršalkos apdovanojimą už nuopelnus meninės kūrybos srityje, kultūros populiarinimą ir saugojimą, Lomžos prezidento premiją už ypatingus pasiekimus kultūros srityje (2016). 2014 m. Lenkijos Respublikos prezidentas jam suteikė muzikos meno profesoriaus vardą.

Koncerte taip pat skambės Polonezas iš S. Moniuškos operos „Verbum Nobile“ (liet. „Garbės žodis“), kuri yra labai melodinga, kupina žavesio ir išdykėliškai linksma, joje šaipomasi iš šlėktų – Lenkijos-Lietuvos bajorų, bei ištrauka ir iš pirmosios kompozitorių išgarsinusios labai dramatiškos, tautiškos ir patriotiškos operos „Halka“. Girdėsime ir svečių paruoštą lenkų kompozitorių kūrinių programą.

Projektą finansuoja – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Skip to content