gruodžio
26 d.
Pirmadienis, 12:00, Kamerinė muzika

KARALIAUS DUKTERS SAPNAS: SENOSIOS EUROPOS TAUTŲ MELODIJOS

gruodžio
26d.

KARALIAUS DUKTERS SAPNAS: SENOSIOS EUROPOS TAUTŲ MELODIJOS

Pirmadienis, 12:00 / Kamerinė muzika

KONCERTŲ CIKLAS „NUO ŠV. KALĖDŲ IKI NAUJŲJŲ METŲ…“
Gruodžio 26–31 d.
Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje
Senosios muzikos dainininkė Renata Dubinskaitė sukūrė muzikinę programą „Karaliaus dukters sapnas“, kuriai surinko gražiausias senąsias dainas iš viso Europos žemyno – liaudies dainas arba nežinomų autorių kūrinius, artimus liaudies muzikai, taip sujungdama rašytinę ir žodinę muzikos tradicijas. Šioje programoje skamba ispanų, portugalų, sefardų (Ispanijos žydų), prancūzų, italų, rumunų, bulgarų, ukrainiečių, lietuvių, vokiečių, norvegų, anglų, airių ir kitų tautų kūriniai. Tai muzikinė kelionė po senąjį Europos žemyną, susipažįstant su skirtingoms tautoms būdingomis melodijomis, harmonija, ritmika ir pasakojimais apie meilę ir karą, gyvenimo džiaugsmus ir vargus. Programoje dainos atliekamos net 14 Europos kalbų ir dialektų, kiekviena daina trumpai pristatoma.

Kai kurios iš melodijų šioje programoje buvo įtrauktos į muzikos natų rinkinius, išleistus dar XVI–XVII amžiuje, pvz. tradicinė anglų baladė „Green sleaves“ (1580), ispanų anonimo daina „Vuestros ojos“ (1610). Liaudies dainų sukūrimo laiko daugeliu atvejų neįmanoma nustatyti, bet atrenkant rašytinėje muzikos tradicijoje gyvavusius kūrinius vadovautasi principu, kad jie būtų ne vėlesni nei XVIII a. Ši programa yra unikali savo turiniu – Lietuvoje dar nebuvo įgyvendintas joks panašus sumanymas, apimantis tokią plačią Europos senųjų dainų panoramą, o prie jos meninio originalumo prisideda savita, unikali interpretacija, jungianti skirtingus muzikos stilius – čia darniai susilieja senoji muzika, folkloras ir džiazo improvizacijos.

Kadangi programos sudarytoja yra senosios muzikos atlikėja, interpretuojant kūrinius pasitelkiami senajai muzikai būdingi metodai perteikti pasakojimus – siekiama išryškinti teksto prasmę, draminius momentus taikant ekspresyvias muzikinės retorikos priemones (tuo tarpu folkloro tradicijoje dažniausiai daina nuo pradžios iki pabaigos sudainuojama viena nuotaika). Skirtingiems dainos posmams pasitelkiama skirtinga instrumentuotė, tempai, stilistika, melodijos puošiamos diminucijomis ir ornamentais. Didžiulį kūrybinį indėlį į šią programą įnešė Lietuvoje gyvenantis belgų kilmės klasikinės gitaros atlikėjas ir kompozitorius, dainininkas Chrisas Ruebensas, sukūręs visiems kūriniams aranžuotes gitarai ir ukulelei, o kai kurioms dainoms – ir pritariantį antrą balsą. C. Ruebensas labai subtiliai moduliavo, sušiuolaikino jau užrašytų dainų harmoniją, o daugumai liaudies dainų sukūrė visiškai originalų pritarimą, kuriame jautriai derinamas senovinis ir šiuolaikinis skambesys. Programą taip pat praturtina multiinstrumentalistas, kompozitorius ir džiazo atlikėjas Remigijus Rančys, kuris groja saksofonais, fleita, melodionu ir perkusiniais instrumentais. Kai kur jis subtiliai pritaria vokalui, sukurdamas savitą kontrapunktą balsui, o instrumentiniuose epizoduose senąsias melodijas išplėtoja į svaigias džiazines improvizacijas.

Atlikėjų nuotr. autorius Donatas Bielkauskas

Skip to content