rugpjūčio
05 d.
Šeštadienis, 19:00, Festivaliai

ALGIRDAS MARTINAITIS: TIKĖJIMO IR VILTIES INVOKACIJOS

rugpjūčio
05d.

ALGIRDAS MARTINAITIS: TIKĖJIMO IR VILTIES INVOKACIJOS

Šeštadienis, 19:00 / Festivaliai

Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčioje

Tremtinių ir politinių kalinių metams paminėti skambės kompozitoriaus Algirdo Martinaičio 6 dalių oratorijos „Invokacijos tikėjimui ir vilčiai“ skaitovui, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui premjera.
Invokacija (lot.invocatio) – tai šauksmas, kreipimasis į mus visus V. Mykolaičio-Putino, Maironio, psalmių, Naujojo Testamento, Lietuvos Laisvės kovotojų maldynėlio žodžiais, iškilių Lietuvos dvasininkų: Alf. Svarinsko, Alf. Lipniūno, J. Zdebskio pamokslų fragmentais, laiškų ištraukomis.

Dabartinio karo ir pasaulio suirutės laiku, didžioji pokario Lietuvos žmonių tremties bei įkalinimų kančia mums turi tapti šventu atminimu, sakrališkuoju apmąstymu dabarčiai ir ateičiai. Tam skirta ir viltingoji Užbaigos Invokacija iš Pirmojo Jono laiško (1 Jn 4, 7): „Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo.“

Koncertas organizuojamas bendradarbiaujant su VšĮ Pažaislio muzikos festivalis
Projektą finansuoja Lietuvos respublikos kultūros ministerija

Skip to content