spalio
13 d.
Sekmadienis, 17:00, Kamerinė muzika

STANISLOVO MONIUŠKOS 200-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI „DAINOS TARP VILIJOS IR NEMUNO“

spalio
13d.

STANISLOVO MONIUŠKOS 200-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAMINĖTI „DAINOS TARP VILIJOS IR NEMUNO“

Sekmadienis, 17:00 / Kamerinė muzika
Bilietai

Mažojoje salėje