kovo
07 d.
Ketvirtadienis, 18:00, Vokalinė muzika

„SENOJI LIETUVOS MUZIKA“Skiriama Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 45-osioms kūrybinės veiklos metinėms paminėti

kovo
07d.

„SENOJI LIETUVOS MUZIKA“Skiriama Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ 45-osioms kūrybinės veiklos metinėms paminėti

Ketvirtadienis, 18:00 / Vokalinė muzika
Bilietai

 

Valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ – vienas žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų, kitąmet švęsiantis savo kūrybinės veiklos 45-ties metų sukaktį. Tokio kolektyvo atsiradimas – reikšmingas įvykis Lietuvos kultūros istorijoje. 1974 m. Sigito Vaičiulionio ir jo žmonos dirigentės Danutės Vaičiulionienės įkurtas, vėliau tapęs vienu žinomiausių Lietuvos profesionalių chorų – valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ gimė iš vokalinio senosios muzikos ansamblio. Būtent jis bene vienintelis Lietuvoje tada dainavo renesanso ir baroko epochų kompozitorių kūrinius, kurie skambėjo kitados klestėjusiuose, šiandien atstatytuose ir savąjį renesansą išgyvenančiuose Valdovų rūmuose.

Reikšmingą choro kūrybinės veiklos sukaktį ir patirtį įprasmins koncertų ciklas „Senoji Lietuvos muzika“. Ši muzika žymi ir „Polifonijos“ kelio pradžią. Todėl logiška, kad šios programos pagrindas – naujai prikelti, šiauliečių kolektyvo atlikti XVI–XVIII a. kompozitorių Vaclovo Šamotuliečio, Jacobo Arkadelot, Luca Marencio, Vincenzo Galilei, Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, Dietricho Buxtehude‘o, Wolfgango Amadeuso Mozarto kūriniai. Įdomu tai, kad šių muzikos kūrėjų gyvenimai, likimai ir kūrybiniai keliai vienaip ar kitaip susiję su Lietuva ir jos valdovais.

Pasirodo, kad tuo metu Lietuvos didikai ir jų atžalos buvo pasklidę po visą Europą, kad Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius buvo Ispanijos karaliaus pusbrolis, giminiavęsis su visais Europos monarchais. Koncerto metu bus prisiminta, kokia muzika žavėjosi Radvilos, Jogailaičiai, kokie svetimšaliai kompozitoriai dirbo Lietuvoje, ko nuvykę į kitus Europos kraštus klausėsi Lenkijos karaliai.

„Polifoniją“ galima laikyti senosios vokalinės muzikos „gaivintoja“, ją prikėlusia iš užmaršties ir pristačiusia Lietuvos publikai. Klausytojų dėmesį kitados patraukė cikliniai „Polifonijos“ koncertai: „XVI–XVII a. Lietuvos muzika“, „XVI–XVII a. Italijos muzika“, „XVI–XVII a. religinė muzika“, „Sužadinkim Lietuvą“, „Lietuvos bažnytinė muzika“, „Iš Žygimanto Augusto kapelos repertuaro“, „Senasis muzikinis Vilnius“. Būtent iš šiuose renginiuose prieš daugelį metų skambėjusių kūrinių sudaryta naujoji programa, atgaivinsianti choro senbuvių jausmus, o jauniesiems dainininkams, potencialiems „Polifonijos“ tradicijų tęsėjams – padėsianti pajusti kolektyvo užgimimo dvasią ir ją puoselėti. Šią programą paruošti chorui padės ir koncertuose diriguos choro įkūrėjas, ilgametis šio kolektyvo meno vadovas Sigitas Vaičiulionis.

 

Koncerto organizatorius:

Koncertinė įstaiga

Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija”

www.polifonija.lt