spalio
06 d.
Šeštadienis, 17:00, Vokalinė muzika

SAKRALINĖ MUZIKA

spalio
06d.

SAKRALINĖ MUZIKA

Šeštadienis, 17:00 / Vokalinė muzika
Bilietai

Choras „Cappella Corale Varsaviana“ įkurtas 2007 m. Jo steigėjais tapo Romanas Rewakowiczas, žinomas chorvedys ir orkestrų dirigentas, ir Małgorzata Szymanek-Piotrowska, patyrusi vadybininkė, choristė. Ansamblis subūrė įvairių epochų, istorinių laikotarpių chorinės muzikos mylėtojus. Choro nariais tapo profesionalūs muzikai – įvairių Lenkijos aukštųjų muzikos mokyklų absolventai ir studentai.

Choras Lenkijoje ir užsienyje įrašė daugybę kino filmų takelių, kuriuos kūrė tokie kompozitoriai kaip Janas A. P. Kaczmarekas (apdovanotas „Oskaru“ už geriausią kino filmo takelį), Stanisławas Syrewiczas, Michałas Lorenzas ir kiti. 2007 m. Lenkijoje vykusio Rusų kultūros sezono metu choras koncertavo Varšuvos karališkoje pilyje kartu su Rusijos valstybiniu kameriniu choru. 2008 m. gruodžio mėnesį „Cappella Corale Varsaviana“ dalyvavo Rusijoje vykusiame Lenkijos sezone, sulaukė didelio susidomėjimo Maskvoje ir Jaroslavlyje. 2009–2010 m. choras koncertavo Varšuvos chorų festivalyje „Na Królewskim Trakcie“. 2011 m. gegužės mėnesį „Cappella Corale Varsaviana“ dalyvavo Padėkos Mišiose meldžiantis už Jono Pauliaus II beatifikaciją, taip pat Michało Lorenco muzikos koncerte „Missa Magna Beatificationis“ Romoje. Choras kartu su Londono simfoniniu orkestru įrašė Michało Lorenco Lenkijos 1050-ųjų krikšto metinių proga sukomponuotą kūrinį „Przymierze“.

Choro vadovas Romanas Rewakowiczas itin domisi rytų krikščionybės muzikos tradicijomis, todėl choro repertuare yra stačiatikių muzikos, taip pat Sergejaus Rachmaninovo šedevras „Nakties vigilija“, ukrainiečių cerkvių muzika. Choras atlieka ir lenkų kompozitorių chorinės muzikos kūrinius – Stanisławo Moniuszkos, Felikso Nowowiejskio, Henryko Mikołajaus Góreckio, Juliuszo Łuciuko, Bartoszo Kowalskio ir kitų.

Koncerto programą sudaro reprezentatyvus įvairias epochas ir stilius atspindintis lenkų sakralinės a cappella muzikos rinkinys. Svečiai, pagerbdami šeimininkus, į koncerto programą įtraukė ir lietuvių kompozitoriaus Vidmanto Bartulio kūrinį.

Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Projektą finansuoja Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija.