vasario
21 d.
Ketvirtadienis, 18:00, Kamerinė muzika

NOSTALGIŠKAS SUSITIKIMAS

vasario
21d.

NOSTALGIŠKAS SUSITIKIMAS

Ketvirtadienis, 18:00 / Kamerinė muzika
Bilietai

Labai seniai, kai Raimondui ir man buvo devyneri metai, tamsiomis ir šlapiomis tuometinio sovietinio Vilniaus gatvėmis atėjau pas jį į svečius. Raimondas uždėjo man J. Heifetzo įgrotą Felixo Mendelssohno Bartholdy koncerto smuikui ir orkestrui įrašą, kurį jau buvo ištyrinėjęs, o man tai buvo netikėto skrydžio į padangę staigmena. Mes, devynmečiai, išklausėme visą pirmąją dalį. Nuo tos akimirkos iki dabar F. Mendelssohnas pasilieka mūsų sielų genijumi. Jo muzikos tyrumas, pasakiškas skrydis aukštyn visam gyvenimui mums pasiliko lyg palaimos mieloji ranka, rodžiusi mums kelią, o kartu ir raminantis, jeigu patekdavome į aklavietę arba nusivylimą. Šį kartą pagrosime dvi F. Mendelssono sonatas smuikui ir fortepijonui – genialų paauglišką kūrinį f-moll, opus 4, ir fenomenaliai švytinčią brandžiąją 1838 metų sonatą F-dur.
Neperdėsiu, sakydamas, kad F. Mendelssohnas sujungė mūsų su Raimondu gyvenimus ir leido mūsų meninei draugystei plėtotis. Mane ši draugystė pastūmėjo parašyti nemažai kūrinių, o Raimondas kilniai sutiko kartu juos atlikti.
Ši kartą pirmojoje koncerto dalyje pagrosime trumpus „Weidbergo preliudą“ ir „Weidbergo sonatiną“. Tai yra mūsų abiejų brangaus draugo, kompozitoriaus ir drąsaus liberalo Rono Weidbergo draugiški portretai. Antrojoje dalyje grosime mano nedidelį esė „Barbora Radvilaitė“, parašytą Des-dur tonacijoje. Tai yra šios tragiškai trumpai gyvenusios aistringos ir išprususios moters asmenybės eskizas.

Z. Plavin

Skip to content