vasario
16 d.
Penktadienis, 17:00, Simfoninė muzika

KONCERTINĖ PROGRAMA „ATGIMSTANTI ŠIMTMEČIO MUZIKA“

vasario
16d.

KONCERTINĖ PROGRAMA „ATGIMSTANTI ŠIMTMEČIO MUZIKA“

Penktadienis, 17:00 / Simfoninė muzika

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-mečiui

Muzika – neatskiriama kiekvienos tautos kultūros ir istorijos dalis, jos išskirtinis identitetas. Joje slypi mūsų tradicijos, tikėjimas, kultūra, kalba. Muzika ne tik tenkina žmogaus estetinius poreikius, ji turi nepaprastai didelę reikšmę ir jo auklėjimui, estetinių pažiūrų, jausmų, meninio skonio ugdymui, dvasiniam turtinimui, asmenybės formavimuisi.
Muzikos pagalba ugdant asmenybę, nepaisant to, ar tai yra mažas vaikas, ar suaugęs žmogus, vienas iš pagrindinių tikslų yra tautiškumas. Pasitelkiant šią meno rūšį mes skatiname tautinę savimonę, patriotizmą, pilietiškumą. Atsižvelgdamas į tai, Kauno miesto simfoninis orkestras ir projekto kūrybinė komanda pristato koncertinę programą „Atgimstanti šimtmečio muzika“.
Orkestras siekia įtvirtinti Vasario 16-ąją kaip svarbiausią šimtmečio datą ir užtikrinti, kad Lietuvos žmonės įsitrauktų į jos šventimą. Taip stiprinant lietuvių tautinę dvasią ir tautinę savimonę.
Koncertinė programa „Atgimstanti šimtmečio muzika“ išsiskiria savo novatoriškumu, modernumu ir tautine dvasia.
Šis renginys tarsi muzikinis tiltas tarp mūsų muzikinės istorijos praeities ir dabarties, nes ji pasižymi savo neišblėstančia kultūrine ir tradicine verte, kuri aktuali ir gyva visais laikmečiais.

KMSO inf.

Įėjimas tik su pakvietimais. Dėl pakvietimų kreiptis į Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyrių telefonu  (8 37) 42 40 76.

Skip to content