balandžio
14 d.
Sekmadienis, 16:30, Kamerinė muzika

FRANZ JOSEPH HAYDN „SEPTYNI PASKUTINIAI JĖZAUS KRISTAUS ŽODŽIAI“

balandžio
14d.

FRANZ JOSEPH HAYDN „SEPTYNI PASKUTINIAI JĖZAUS KRISTAUS ŽODŽIAI“

Sekmadienis, 16:30 / Kamerinė muzika

KAUNO ŠV. PETRO IR POVILO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

Į Kristaus kančią apmąstyti skatinančio priešvelykinio laikotarpio koncertą klausytojus kviečia preciziškasis Kauno styginių kvartetas ir prelatas, profesorius, teologijos daktaras, pranciškonų pasauliečių ordino (OFS) narys, ilgametis Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius ir Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto dekanas Vytautas Steponas Vaičiūnas.

Tradiciškai skambės monumentalaus Franzo Josepho Haydno kūrinio „Septyni paskutiniai mūsų atpirkėjo žodžiai ant kryžiaus“ („Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“) originali versija dviem smuikams, altui ir violončelei bei vyskupo komentarai, paaiškinantys paskutiniųjų Jėzaus Kristaus žodžių prasmes.

Kūrinį sudaro įžanga, septynios lėtos, meditatyvios dalys, kompozitoriaus vadinamos sonatomis, ir vienintelė energinga finalinė dalis „Žemės drebėjimas“. Yra pasakojama, kad kūrinį užsakęs kunigas, Šventojo kapo bažnyčios fundatorius Don José Sáenz de Santa María atsilygino kompozitoriui itin išradingai – jis nusiuntė F. J. Haydnui pyragą, įdarytą auksinėmis monetomis. Versija styginių kvartetui kompozitorius parašė paraginus leidėjui Carlo Artaria. Šiuo metu tokia redukuota kūrinio versija atliekama dažniausiai: joje įžanga laipsniškai pereina į pirmąją dalį, septintoji sonata sujungta su finaline dalimi, o pirmojo smuiko partijos natose yra užkoduotas lotyniškas Kristaus žodžių tekstas.

Pirmoji kūrinio versija simfoniniam orkestrui buvo sukurta specialiai 1783 metų didžiojo penktadienio mišioms tuomet vos prieš dvejus metus atidarytoje Kadizo (Ispanija) mieste esančioje požeminėje Šventojo kapo bažnyčioje (Oratorio de la Santa Cueva). Po keleto metų kūrinys buvo atliktas Paryžiuje, Berlyne ir Vienoje. 1787 m. kompozitorius sukūrė versiją styginių instrumentų kvartetui, o 1796 m. pasaulį išvydo solistams, chorui ir orkestrui skirta kūrinio redakcija.

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“.